KURULLAR
DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Fatih Öktem
TKBBV 6. İlkbahar Toplantısı Kongre Başkanı

Prof. Dr. İbrahim SAYIN
Genç KBB İlkbahar Toplantısı Başkanı

TKBBV YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Murat TOPRAK
Başkan

Prof. Dr. Fatih ÖKTEM
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Asım KAYTAZ
Üye

Prof. Dr. Ferhan ÖZ
Üye

Prof. Dr. Tevfik AKTÜRK
Üye

Prof. Dr. Ümit ULUÖZ
Üye

Prof. Dr. İbrahim SAYIN
Üye