BİLİMSEL PROGRAM

A SALONU

GENÇ KBB SALONU

14:00 - 15:30 PANEL 1 : OLGULARLA KOLESTEATOM CERRAHİSİ
Oturum Başkanları :
Tevfik Aktürk
Moderatör : İrfan Devranoğlu
Konuşmacılar :
Tayyar Kalcıoğlu
Tayfun Kirazlı
Nazım Korkut
Levent Sennaroğlu
Arif Ulubil
14:00 - 15:30 Oturum Başkanı : Fikret İleri
Koku Kayıplarına Yaklaşım
Burak Hazır
COVID İlişkili Koku ve Tat Etkilenmesi
Nusret Solak
Koku Egzersizleri
Cenk Evren
Yüksek Rakımda Tat ve Koku
Mahmut Alper Kanmaz
Intranazal Deneysel Uygulamalar
Fatih Savran
KRS de Fenotip ve Endotipler
Mehmet Yiğitbay
15:30 - 16:00   Kahve Molası
16:00 - 17:30 PANEL 2 : OSAS'DA ZOR VAKALAR, KOMPLİKASYON CERRAHİSİ ve YENİ TEKNOLOJİLER
Oturum Başkanı :
Ayhan Gökler
Moderatör : Alp Demireller
Konuşmacılar :
Mehmet Ali Babademez
Mustafa Gerek
Mehmet Ömür
Murat Toprak
Bülent Tutluoğlu
16:00 - 17:30 Oturum 2 : YÜZ GENÇLEŞTİRME UYGULAMALARI VİDEO PANEL
Çene Jawline, Gözaltı Işık Dolgusu
Orhan Alan
Yüz Gençleştirme Anatomisi- Üst Yüz Botoks Uygulamaları
Sedat Aydın
Alt Yüz Botoks Uygulamaları - Dudak Dolgusu
Nagihan Bilal
Yüz ve Saç PRP Uygulamaları- Mezoterapi
A. Halim Aysel
Kristal Dolgu
Mustafa Acar
Soru - Cevap
17:30 - 18:00 YÖNETİM KURULU VE KURUCULAR KURULU ORTAK TOPLANTISI

18:00 - 18:30 Açılış
18:30 Açılış Konuşması
Bir Pandemi Belgeseli

İbrahim Sayın

A SALONU

GENÇ KBB SALONU

C SALONU

09:00 - 10:30 PANEL 3 : BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE OLGULARLA BOYUNA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı :
Ümit Uluöz
Moderatör : Günter Hafız
Konuşmacılar :
İsmet Aslan
Murat Yener
Hakan Coşkun
Kerem Öztürk
09:00 - 10:30 Oturum Başkanı : Dilaver Özturan
Kulak Keloidleri ve tedavi yaklaşımı
Erkan Yıldız
Kalın Derili Rinoplasti Hastalarında Supratip'in Yeniden Konumlandırılması İçin Yeni Bir Sütür Tekniği: Kolumellodermal Sütür
Deniz Dilek
Kostal Kartilaj Greft alınması
Selçuk Yıldız
Endoskopik DSR
Mümtaz Taner Torun
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
Hakan Aslan
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonlarına Yaklaşım
Yaşar Can Akar
09:00 - 12:30

Yüz Plastik Cerrahisi’nde Minimal İnvaziv Girişimler Kursu - Teorik

(Bilim İlaç'ın koşulsuz desteği ile)

Moderatör :
Taşkın Yücel

Konuşmacılar :
Esin Özlem Atmış
Can Alper Çağıcı
Teoman Dal
Rena Soltanova
Tevfik Sözen
Gökçe Şimşek
Betül Şahin


Yüz Anatomisi - Tehlikeli Noktalar
Tevfik Sözen
Nörotoksin Uygulamaları Üst Yüz
Teoman Dal
Nörotoksin Uygulamaları Alt Yüz
Tevfik Sözen
Dolgu Çeşitleri ve Özellikleri
Teoman Dal
Mezoterapi Uygulamaları
Betül Şahin
Yüzde İnce Kırışıklıklara Yaklaşım - Saten Dolgu
Esin Özlem Atmış
Temporal Bölge Dolgusu
Rena Soltanova
Alın ve Glabella Dolgusu
Can Alper Çağıcı
Burun Dolgusu
Tevfik Sözen – Rena Soltanova
Dudak Dolgusu
Rena Soltanova
Göz Çevresi Dolguları
Gökçe Şimşek
Nazolabial Dolgu
Esin Özlem Atmış
Zigoma ve Malar Bölge
Taşkın Yücel
Çene Dolguları
Betül Şahin
Komplikasyonlara Yaklaşım
Betül Şahin - Gökçe Şimşek
10:30 - 11:00   Kahve Molası
11:00 - 12:30 PANEL 4 : ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR ve KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanı :
Metin Akıner
Moderatör : Asım Kaytaz
Konuşmacılar :
Nesil Keleş
Gürkan Keskin
Fikret İleri
Semih Sütay
Zahide Mine Yazıcı
11:00 - 12:30 Oturum Başkanı : Tarık Şapçı
Çocuklarda ses terapisi
Ayşe Öznur Akidil
Pediatrik larengofarengel reflü
İbrahim Ömer Gürlek
Sulkus Vokalis
Saime Güzelsoy Sağıroğlu
Benign Vokal Kord Lezyonlarına Yaklaşım
Nesibe Gül Aslıer
Krikofarengeal Kas Disfonskyonuna Yaklaşım
Cihan Karatay
Larinks Kanseri Tedavisi İle İlişkili Stoma-Trakeotomi Sorunlarına Yaklaşım
Arzubetül Duran
12:30 - 14:00   Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 PANEL 5 : OLGULARLA ENDOSKOPİK KULAK CERRAHİSİ
Oturum Başkanı :
Tayfun Kirazlı
Moderatör :Enis Alpin Güneri
Konuşmacılar :
Enis Alpin Güneri
Serkan Orhan
Ali Özdek
Özgür Sürmelioğlu
Ediz Yorgancılar
14:00 - 15:30 Oturum Başkanı : Ayşenur Meriç Hafız
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
Demet Alkılınç
Parotis tümörlerinin yönetiminde yapay zeka uygulamaları
Emrah Gündüz
Maksillektomi Tipleri
Ömer Kumaş
Baş ve Boyun kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
Lütfü Şeneldir
Suprakrikoid larenjektomiler
Melek Uyar
Aksesuar Sinir ve Varyasyonları
Mehmet Akif Abakay
14:00 - 17:30

Yüz Plastik Cerrahisi’nde Minimal İnvaziv Girişimler Kursu - Pratik

(Bilim İlaç'ın koşulsuz desteği ile)

Moderatör :
Taşkın Yücel

Konuşmacılar :
Esin Özlem Atmış
Can Alper Çağıcı
Teoman Dal
Rena Soltanova
Tevfik Sözen
Gökçe Şimşek
Betül Şahin
15:30 - 16:00   Kahve Molası
16:00-17:30 PANEL 6 : OLGULARLA FONO CERRAHİNİN PÜF NOKTALARI
Oturum Başkanı :
İbrahim Sayın
Moderatör : Ferhan Öz
Konuşmacılar :
Sevtap Akbulut
Haldun Oğuz
Kayhan Öztürk
Arzu Tüzüner
Kürşat Yelken
16:30 - 17:30 Pratik Bilgilerle Tıbbi Görüntüleme
Ahmet Uçal

A SALONU

GENÇ KBB SALONU

C SALONU

08:00 - 12:30

(DMG Turkey İlaç’ın koşulsuz desteği ile)

RİNOPLASTİ MARATONU
Moderatör :
Fatih Öktem

Rinoplastide Preoperatif Planlama
Teoman Dal

Açık Rinoplastiden Kapalıya Geçiş
Abdülkadir Göksel

Kolumellaya Neler Yapıyoruz?
Yusufhan Süoğlu

Rinoplastide Yan Duvar Estetikleri ve Silindirik Tur Kullanımı
Emre İlhan

Kapalı Rinoplastide Osteotomi / Piezo Kullanımı
Barlas Aydoğan

Preservation Rhinoplasty Tur ve Piezo Kullanımı
Tevfik Sözen

İshida Kartilaj ve Kemik Cap Korunması ile Prezervasyon Rinoplasti
Hadi Nural

Orta Çatı, Dorsum Rekonstrüksiyonu
Can Alper Çağıcı

Nazal Dorsum Rekonstrüksiyonunda Spreader Flep
Köksal Yuca

Kapalı Rinoplastide Tip
Tamer Erdem

Tipplasti
Sercan Göde

Tipplastide Sütür Tekniklerinin İdeal Tip Konfigürasyonuna (rotasyon ve projeksiyona) Etkileri
Ender İnci

Eğri Burunda Septum Rekonstrüksiyonunun Önemi
Tarık Şapçı

Eğri Burun Biyomekaniği
Fazıl Apaydın

Eğri Buruna Yaklaşım
Selçuk İnanlı

Kalın Cilt Yönetimi
Süreyya Şeneldir

Medikal Rinoplasti
Orhan Alan

Revizyon Rinoplastide Ne, Ne Zaman, Nasıl?
Taşkın Yücel

Revizyon Rinoplasti
Eren Taştan

08:00 - 12:30 Oturum Başkanı : Bayram Veyseller, Elif Ayan Aksoy

Seröz Otitis Media-Güncel
Çağlar Çelik

Östaki Balon Tuboplasti
Kerimcan Çakıcı

Tinnitus Güncel Yaklaşım
Mahmut Niyazi

Meniere ve intratimpanik tedaviler
Yuhan Bitlisli

Endoskopik Transkanal Timpanoplasti
Mübin Özcan

İnside –Out masteidektomi-cerrahi teknik
Filiz Gülüstan

Kemiğe İmplante İşitme Cihazları
Sabire Sitare Sarıçam

Robotik Koklear İmplantasyon
Ahmet Mahmut Tekin

Fasyal Paralizide Statik ve Dinamik Reanimasyon
Begüm Yılmaz
09:00 – 10:30

LARENKSDE LASER ve DOLGU UYGULAMALARI KURSU (Hayvan Larenksi Üzerine)

(Biocodex İlaç'ın koşulsuz desteği ile)


Konuşmacılar :
Ferhan Öz
Esin Özlem Atmış
10:30 - 11:00   Kahve Molası
11:00 - 12:30 VERTİGO KURSU

(Abdi İbrahim İlaç'ın koşulsuz desteği ile)


Konuşmacı :
Ali Özdek
12:30 - 13:30   Öğle Yemeği
13:30 - 14:30

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Dışı Tedaviler

(Bionorica koşulsuz desteği ile)


Moderatör: Prof. Dr. Murat Toprak
Konuşmacı: Prof. Dr. İbrahim Sayın

14:30 - 15:15

KONFERANS
Oturum Başkanı :
Fatih Öktem

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Ahmet Başustaoğlu
14:30 - 16:00 Temel Sütür Materyalleri ve Teknikleri
Oturum Başkanı : Naser Dadaşzade

Temel Sütür Materyalleri
Zahide Mine Yazıcı

Temel Sütür Teknikleri
Tuba Pilten Bayındır

Baş ve Boyun Cerrahisinde Sütür Kullanımı
Bayram Veyseller

Yüz Estetik cerrahisinde Sütür Kullanımı
Naser Dadaşzade
14:30 - 16:00 ALERJİ KURSU

(Abdi İbrahim İlaç'ın koşulsuz desteği ile)


Moderatör : Salih Çanakçıoğlu

Alerjik Rinit Fizyopatoloji
E. Deniz Gözen Tan

Alerjik Rinit Klinik Testler
Hülya Nar Eyigör

Alerjik Rinit Klinik Tedavi
Kemal Uygur

İmmünoterapi
Yasemin Korkut

Prick Test Uygulama ve Vaka Tartışması
Salih Çanakçıoğlu

15:15 - 16:00

KONFERANS

Türkiye'de Covid Tedavisi ve Önlenmesinde Yaşanan Sorunlar
Bülent Tutluoğlu
16:00 - 16:30   Kahve Molası
16:30 - 18:00 PANEL 7 : OLGULARLA ENDOSKOPİK KAFA TABANI CERRAHİSİ
Oturum Başkanı :
Atilla Tekat
Moderatör : Cem Meço
Konuşmacılar :
Süha Beton
Şenol Çomoğlu
Yusuf Kızıl
Sabri Uslu
Özgür Tarkan
16:30 - 18:00 Oturum Başkanı : Teoman Dal
Temel Yutma Değerlendirmesi
Elif Ayan Aksoy
Temel Odyolojik Değerlendirme
Levent Küfeciler
16:30 - 18:00

YÜZDE İP ASKI UYGULAMALARI KURSU

(Sanovel İlaç'ın koşulsuz desteği ile)


Konuşmacılar :
Yusufhan Süoğlu
Ayşegül Girgin